Home

Platon hovedtanker

Platon var en gresk filosof, trolig den viktigste forfatteren i vestlig filosofihistorie. Han utviklet skjellsettende teorier om det gode, sjelen, fornuft, kosmos og hva det vil si at noe er. Platons fortsatte aktualitet angår blant annet hans utvikling av filosofisk metode og presentasjonsform. Også som lærer for Aristoteles fikk han enorm indirekte innvirkning på filosofiens videre. Platon (gresk: Πλάτων, Plátōn; født ca. 428 f.Kr., død ca. 348 f.Kr.) var en meget innflytelsesrik gresk filosof og matematiker, som ettertiden kjenner best gjennom hans mange filosofiske dialoger.Han var elev av Sokrates og grunnleggeren av Akademiet i Athen, den første institusjon for høyere læring i den vestlige verden.Sammen med sin mentor Sokrates og sin student Aristoteles. Platons idélære - (Litt vanskelig å forstå, så det er bare å gruble ). Platon var ekstremt opptatt av de evige og uforanderlige ideene, og det var den han filosoferte mest over som filosof. De evige og uforanderlige ideene er tanken eller ideen bak absolutt alt som finnes og hvordan den ser ut selv om den ikke er der. Hvis vi for eksempel ser for oss en jordbær plante Blog. 21 May 2020. How to take care of your mental health while working from home; 20 May 2020. How Prezi does project status updates with a distributed workplac Platon fikk betydning for kjærlighet. Platon betraktet den åndelige kjærligheten, fri for erotisk begjær, som følelsens ypperste form. Begrepet platonisk kjærlighet beskrev i middelalderen hengivenhet overfor Gud, men brukes i våre dager om vennskapelige forhold som ikke innebærer seksuell lyst

Platon - Store norske leksiko

 1. Metafysikk - Epistemologi - Etikk - Politikk - Estetikk. Aristoteles (384-322 f.Kr.) var elev av Platon; i sin ungdom studerte han filosofi i Akademiet, skolen som Platon stiftet.Aristoteles ble av kong Filip av Makedonia bedt om å lede oppdragelsen av hans sønn Aleksander, senere kjent som Aleksander den store
 2. Platon (427-347 f.Kr.) Som Sokrates, legger Platon stor vekt på dialogen, der meningsbrytninger og motstand fremmer innsikter i oss selv. Det er gjennom Platons dialoger vi får kunnskap om Sokrates sine tanker og ideer. På mange måter bygger Platon videre på disse tankene i idélæren
 3. Platons akademi var i virksomhet i 900 år, fra 387 fvt. til 529 evt., og det satte dype spor etter seg. Platonsk tenkning ble populær i land som var under gresk og romersk herredømme. Den jødiske filosofen Filon fra Alexandria antok platonismen, og det samme gjorde mange religiøse ledere i kristenheten
 4. Platon var 29 år da Sokrates døde, men vi vet ikke akkurat når han begynte å skrive sine mange dialoger med Sokrates i hovedrollen (de fleste av dialogene er bevart). Platon var sterkt påvirket av Sokrates, og det er først i Platons senere verker vi klarer å skille hans egne fra Sokrates' tanker
 5. erande inflytande inom tidens vetenskap och filosofi

Sokrates var en gresk filosof som levde i Athen (død 399 fvt.). Han brukte mye av sin tid til filosofiske samtaler. Han ble stilt for retten anklaget for gudløshet og for å forderve ungdommen, og ble dømt til døden ved giftbegeret. Platon mottok dype og varige inntrykk av Sokrates i sin ungdom, og Aristoteles ble igjen preget av dem begge, selv om han aldri møtte Sokrates Platons hulelignelse (eller bare hulelignelsen) er kanskje den mest kjente blant hans mange metaforer og lignelser.Denne lignelsen finnes i bok VII av Platons Staten.. Hulelignelsen illustrer Platons idélære ved å vise at det som menneskene oppfatter som virkeligheten, bare er et vagt gjenskinn av den egentlige virkeligheten: ideenes verden. Den er kanskje enklest å forstå slik Platon. • Platon Xtra produseres av ekte råvare, polypropylen (PP). Platens råstoff og utforming gir en svært monteringsvennlig plate med levetid på mer enn 50 år. • Platon Xtra mot grunnmuren gir denne både fullverdig fuktbeskyttelse og uttørkings­ muligheter. Platon Xtra skal derfor alltid benyttes og plasseres nærmest grunnmuren Platon er en av de mest betydningsfulle filosofene i historien. Han ble født i byen Athen, Hellas, i 427 f.Kr. og døde i samme by 347 f.Kr. Platon var egentlig en tragediedikter, og dette har gjenspeilet i hans filosofiske verker. Hans filosofiske verker er på denne måten også viktig for litteraturen

Platon - Wikipedi

 1. Tenkte tanker: Platon, 428-347 fvt. Den greske filosofen Platon hører til blant historiens fremste filosofer. Sammen med sin lærer Sokrates og sin elev Aristoteles har han preget vesterlandsk kultur, religion og tenkemåte som få andre
 2. Platon og Aristoteles kom fra samme tidsperiode mens Beauvoir levde over 2000 år etter dem. Dette er en veldig stor forskjell i tid, men vi kan fortsatt se likheter mellom dem. Platon ville ha likestilling mellom kvinner og menn, og det ville Beauvoir også
 3. Platon så derimot den fysiske verden som et skyggebilde av den åndelige verden, som var mål for hans filosofiske ideer. Da Platon døde i 347 f.Kr., var det derfor ikke Aristoteles som overtok skolen, men en av filosofens andre elever

Filosofen Platons liv og tanker - Daria

Platon (græsk: Πλάτων) (født ca. 428/427, død 348/347 f.Kr.) var en græsk filosof født i Athen.Han var elev af Sokrates og grundlægger af akademiet.Platon er både den primære kilde til vor viden om Sokrates og til sin egen filosofi.Skellet mellem Sokrates og Platons tanker er ikke helt klar, da Platon særligt i sine senere dialoger lægger sin egen filosofi i munden på Sokrates Platon og Aristoteles. Elevene på 1.-4. trinn skal lære om Sokrates, men vi har valgt å ta med litt bakgrunnsstoff til lærer om Platon og Aristoteles også. På dette oppslaget handler teksten om Platon. Aristoteles beskrives på s. 42-43. Platon (427 f.Kr.-347 f.Kr.) Platon var Sokrates› elev, men han gikk lenger enn sin læremester Ved siden av Platon er han den greske filosofen som har påvirket ettertiden sterkest. Han måtte flytte fra Athen av politiske årsaker og døde i landflyktighet. Noen uttrykk som kommer fra han:- Common sense- Tabula rasa (ubeskrevet blad)- Uskreven lov. Han oppfattet kvinnen som en. Platon . Jeg har stor glede av å snakke med de gamle. De har tilbakelagt den veien vi alle skal gå og vet hvor den er ujevn og vanskelig og hvor den er jevn og lett. Kategori: Alder - ung og gammel. Ungdom og alderdom er i samme grad en byrde. Kategori: Alder - ung og gammel Vi har fem platonske legemer. De kalles platonske fordi de først nevnes av Platon. De er regelmessige polyedre der sideflatene er regulære polygoner (mangekanter). • n er antall polygoner som møtes i et hjørne • m er antall hjørner i hvert polygon • f er antall flater i polyedrene • e er antall kantlinjer i polyedren

Platons Hovedtanker by Henrik Røyneberg on Prez

Platons forslag om at forsvarerne ikke bør ha eksklusive relasjoner til hverandre eller til egne (eller andres) barn er nok like radikal i dag som på Platons tid. Men tanken om kvinnelige forsvarere av staten vil er nok være mindre fremmed for Grunnlovsforsamlingen på Eidsvoll anno 2014, enn for Platons og Sokrates' samtidige Platons comeback - fremveksten av den klassiske bevegelsen i internasjonal utdanning. Publisert 02.09.2013 — Bedre skole det er vanskelig å danne en selvstendig forståelse av seg selv og sin samtid uten en god kjennskap til dem og deres hovedtanker

Platon Lynkurs i den greske tenkerens filosofi

Platon er en av de mest betydningsfulle filosofer i historien. I år 387 f.Kr. grunnla han en filosofiskole i Athen. Den fikk navnet Akademiet etter en lund viet den greske sagnhelten Akademos. * Vil du vite mer om Platon? Prøv Platon hos Wikipedia. Tweet Platons grottliknelse (Staten, Bok 7, 514a-521b), är en liknelse i Platons dialog Staten. En grupp människor sitter fastkedjade i en grotta, med ansiktena vända mot grottans inre. Bakom dem finns en mur, och bakom muren brinner en eld Platons hule er en begredelig grotte av et slag, hvor ingen ved sine fulle fem ville ønske å være. Hulen er, for å si det pent, stedet for de dumme. Nede i hulen forestiller Platon seg at det sitter en rekke bakbundne slaver og stirrer på en vegg. På veggen ser de skygger av noen figurer som blir båret omkring foran et bål

Platon vill ändra attityden och menar att en filosofisk karaktär är nödvändig för de i styrande position om rättrådigt handlande ska gälla. De styrande. De som styr staten kallas väktare och en sådan ska enligt Platon vara stridbar, snabb och stark till naturen och dessutom vara filosof Platon Komponenter 1. Platon Xtra 2. Platon Festemidler 3. Platon Kantlist 4. Platon Separasjonsduk Tilleggsmateriell 5. Drensrør 6. Puss NBI Teknisk Godkjenning nr. 2258 Utvendig Kjellervegg uten Isolasjon 50 cm 1 Før montering: Grunnmur og drenering utføres etter gjeldende forskrifter. Før Platon Xtra monteres, bør muren sårbehandles

8. forstå hovedtankene til noen av de store filosofene, som Sokrates, Platon og Aristoteles. Høst 8. Platon og Aristoteles og kort om deres hovedtanker. RLE-boka s. 19-35 og 44-49. 9. forstå hovedtankene til noen av de store filosofene, som Sokrates, Platon og Aristoteles. Uke 49-4. Vurdering i timene fram til jul, liten faktaprøve i uke 5 Kunne fortelle om Sokrates, Platon og Aristoteles og kort om deres hovedtanker. RLE-boka s. 19-35 og 44-49 9. forstå hovedtankene til noen av de store filosofene, som Sokrates, Platon og Aristotele Hennes hovedtanker handler stort sett om etikk og spørsmålet om hvordan man skal forholde seg til medmennesker. Sokrates skreiv ikke noe selv så det er ikke lett å vite hvor mye som kommer fra han, eller om det er noe Platon har diktet opp. for det var Platon som skreiv ned ting om Sokrates

I religion og etikk skal du kunne gjøre rede for tanker om noen sentrale problemstillinger i europeisk filosofihistorie. Du skal fordype deg spesielt i en filosof fra antikken og en fra nyere tid. Dessuten skal du kunne gjøre rede for hovedtanker hos en indisk eller kinesisk filosof Kristendom. Hovedområdet kristendom omfatter kristendommen i historisk perspektiv og hvordan kristendommen blir forstått og praktisert i verden og i Norge i dag, Bibelen som kilde til kulturforståelse og tro og kristendommens betydning for samfunn og kultur. På området skal ulike tradisjoner og kirkesamfunn innenfor kristendommen behandles.. Gjøre rede for noen hovedtanker hos to europeiske filosofer, en fra antikken og en fra nyere tid (266 - 270 og 273 - 276) Platon - hulelignelsen, dualisme, menneskesyn og samfunnsyn, Platon: Kom fra en velstående og politisk aktiv familie i Athen. Elev av Sokrates som førte hans livsverk videre

Kristendom. Hovedområdet kristendom omfatter kristendommen i historisk perspektiv og hvordan kristendommen blir forstått og praktisert i Sápmi/Sábme/Saepmie, i Norge og i verden i dag, Bibelen som kilde til kulturforståelse og tro og kristendommens betydning for samfunn og kultur. På området skal ulike tradisjoner og kirkesamfunn innenfor kristendommen behandles 2. Gjøre rede for noen hovedtanker hos to europeiske filosofer , en fra antikken og en fra nyere tid (s. 248-259) (Platon-Hulelignelsen- Simone de Beauvoir) 3. Gjøre rede for noen hovedtanker hos en kinesisk eller indisk filosof (s. 260-264) Gandh

Aristoteles - Filosofi

 1. Denne serien til Horst skal bli på 12 bøker. I hver bok presenteres med praktiske eksempler i teksten en filosof sine hovedtanker. I denne boken er det Platon sine tanker rundt fornuft og følelser som er tema. Dette pakkes fint inn og blir ikke belærende, men føyer seg umerkelig inn i teksten
 2. Innledning. I Øst- Asiatiske land er Buddhismen meget utbredt . Mange av landene her har Buddhismen som statsreligion, der Buddhismen inngår mye i hverdagslivet, både moralsk og etisk
 3. De mest kjente filosofene som Sokrates, Platon, og Aristoteles, levde da. Jeg vil si litt om hovedtankene til filosofen Aristoteles, og senere skal jeg ta for med hovedtanker hos 1800-talls filosofen Immanuel Kant. Aristoteles regnes som grunnlegger av biologi og vitenskap. han la vekt på sammenheng mellom final og formal i årsak
 4. Faktisk syns jeg mye av objektivistenes fordømmelse av vestlige filosofi fra Platon til Kant er berettiget, særlig når det gjelder metafysikk (det er bare så synd de selv forfekter en filosofi som fortsetter i fotsporet de angriper, i en enda mer ekstrem variant). Kant sin innflytelse er det ikke til å betvile
 5. fortelle om Platon og Aristoteles og diskutere noen av deres ideer samtale om aktuelle filosofiske og etiske spørsmål og diskutere utfordringer knyttet til temaene fattig og rik, gjøre rede for noen hovedtanker hos to europeiske filosofer, en fra antikken og en fra nyere ti

Historie Vg2 og Vg3 - Platon og «det gode liv» - NDL

Gratis nettbaserte læringsressurser i naturfag. viten.no tilbyr gratis nettbaserte læringsressurser i naturfag for ungdomstrinn og videregående skol Læreplan i kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE) Læreplankode: RLE1-02 Side 4 av 10 Å kunne lese i KRLE innebærer å oppleve og forstå tekster.Lesing brukes for å innhente informasjon, tolke, reflektere over og forholde seg saklig og analytisk til fortellinger o

Platon - en gresk filosof Glimt fra gammel ti

 1. Jeg har valgt Platon (antikken) og Kant (nyere tid). gjøre rede for noen hovedtanker hos en kinesisk eller indisk filosof Jeg har valgt Gandhi (indisk filosof). forklare sentrale etiske begreper og argumentasjonsmodeller og gjenkjenne og vurdere ulike typer etisk tenknin
 2. Hovedtanker hos noen sentrale filosofer. Introduksjon av skriveoppgave - avkode oppgaven og klargjøre sjanger, formål og innhold. Skriveoppgave: kort fagtekst som skrives i par. 2 Platon - det godes ide. 3 Aristoteles - dydsetikk. 4 Kant - pliktetikk i rom og tid
 3. man velger. Man skal kunne gjøre rede for noen hovedtanker hos to europeiske filosofer, en fra antikken( for eksempel Sokrates, Platon eller Aristoteles) og en fra nyere tid( for eksempel Simone de Beauvoir eller Sartre). I tillegg skal man legge opp en østlig filosof, for eksempel Mahatma Gandhi eller Kon fu Tse
 4. Begrunnelsen er denne: «At Platons filosofi er bedre enn Aristoteles' , følger av det at Platon alltid søker det guddommelige, udødelige, avsondrede 7, evige, usansede og intelligible, og anser de sansede enkeltting som uerkjennbare på grunn av deres ustabilitet.» 8 Innebygget i Aristoteles' filosofi er derimot etter Luthers oppfatning en forakt for det avsondrede og intelligible, derfor.

-Platon -Immanuel Kannt -kunne gjøre rede for sentrale tanker hos filosofene og kunne diskutere betydningen av deres tenkning 50 52 JULEFERIE . Våren 2017 -kunne forklare særpreg og hovedtanker i Lukasevangeliet 8 VINTERFERIE 9 Fortsetter fra før vinterferien 10 M. Luthers lille katekisme11 Dåpen (noe læres utenat) 12 Nattverde Hovedtanker i Tao te ching: det kan sammelignes med både dharma fra hinduismen og logos Platon osv. Men likevel synes jeg det er vanskelig å forstå hva begrepet Tao betyr?-----Betydningen av Tao vil du finne ved å gå den..og ikke ved å studere den med tankene. Apartheid (afrikaans 'adskillelse') er den offisielle politikken som sørafrikanske myndighetene førte fra 1948-1994. Sør-Afrika delte mennesker offisielt inn i hvite, fargede (blandende raser og asiater) og innfødte (sorte). I praksis sikret adskillelse hvite, som var i mindretall, kontroll over politisk makt, jord, arbeidskraft og total sosial kontroll over den undertrykte sorte. Fag: Krle 03ab, høst 2018 Faglærere: Cecilie og Liza Uke: Hovedområder: Filosofi og etikk 34$38 Kompetansemål:--$!Presenterenoen!betydningsfullefilosofer!og!diskuterederes!ideer

Av spesiell interesse for Platon-oversetteren Schleiermacher var ganske sikkert besøket hos Georg Sverdrup (1770-1850) 41 på torsdagskvelden. Etter endt studium i København hadde Sverdrup studert videre hos den berømte klassiskfilologen og universitetsbibliotekaren Christian Gottlob Heyne i Göttingen, et universitet som på den tiden gjaldt som et av de fremste i Tyskland Solenav Edvard Munch, Leonardo da Vinci, Picasso m.fl. Filosofi og etikk Fortelle om Platon og Aristoteles og diskutere noen av deres ideer. et evangelium og et Paulus-brev og forklare særpreg og hovedtanker ved disse. Innhente digital info om og presentere akt.spørsm. som opptar mange kristne særpreg og hovedtanker i disse Feb-mars Jeremia og Jesaja. Profetenes budskap. Horisonter 8, s. 146-159. Kirken Gjøre rede for Kirkens tilblivelse, den Platon, Aristoteles, to katolske filosofer, filosofiens historie. Andre religioner og livssyn Gjøre rede for Den katolske kirkes.

VGSkole: Platon

If you take our Europeiske App along with you when you are travelling you will always have your travel card with you gjøre rede for noen hovedtanker hos to europeiske filosofer, en fra antikken og en fra nyere tid. presentere hovedretninger innen norsk og internasjonal humanisme fra 1930-tallet til vår tid og diskutere likheter og ulikheter mellom de forskjellige retningen Platon (427-347 f.Kr.) var den første som utarbeidet et filosofisk system med viktige teorier i alle. Deskriptiv etikk. Mens den normative etikkens oppgave er å avdekke og begrunne hva som er rett og galt, beskriver den deskriptive etikken hva som oppfattes som rett

Hei jeg har da kommet opp i Religion og etikk vg 3, jeg har den imorgen altså den 10.06.2015 å tenkte at jeg kunne starte denne tråden her. Jeg har boken Tro og Tanke vi skal ta utgangpunkt i side 305. Som er er Kompetanse mål i faget Tema 3: virkelighetsforståelse Problemstilling. a) Sammenlign.. Innhold Studiehåndbok Studiehåndbøker 2017/2018 Studiehåndbok Emner Hihm Campus Hamar Grunnskolelæreutdanning 1.-7. trinn (campus) 2RLE171-2 RLE 1, emne 2: Religion, filosofi og etik -Platon -Immanuel Kannt -kunne gjøre rede for sentrale tanker hos filosofene og kunne diskutere betydningen av deres tenkning 50 52 JULEFERIE . Våren 2017 Uke -kunne forklare særpreg og hovedtanker i Lukasevangeliet 8 VINTERFERIE 9 Fortsetter fra før vinterferien 10 M. Luthers lille katekisme11 Dåpen (noe læres utenat) 12 Nattverde

Exphil begrep study guide by henrietteva includes 99 questions covering vocabulary, terms and more. Quizlet flashcards, activities and games help you improve your grades

hovedtanker..... 15 1.3 Tilnærming - Om bruken av nytestamentlig litteratur i Von abegescheidenheit Platons tenkning blir avgjørende, men via de kristne nyplatonikerne fortelle om Platon og Aristoteles og diskutere noen av deres ideer; samtale om aktuelle filosofiske og etiske spørsmål og diskutere utfordringer knyttet til temaene fattig og rik, krig og fred, natur og miljø, IKT og samfun Platon. mener du om påstandene Hva , skal du kunne q drøfte eller snakke om innholdet i bibeltekster fra de poetiske bøkene q forklare hovedtanker og kjennetegn ved noen poetiske bøker q. Innhold Studiehåndbok Studiehåndbøker 2017/2018 Studiehåndbok Emner Hihm Campus Hamar Grunnskolelærerutdanning 5.-10. trinn (campus) 2RLE5101-2 RLE 1, emne 2: Religion, filosofi og etik

hovedtanker i disse November - desember Lukasevangeliet Horisonter kap. 3 Lukasevangeliet Nærlesning av Lukasevangeliet. Gjenkjenne sjangre, og (Platon) Reflektere over aktuelle filosofiske og etiske spørsmål knyttet til identitet og livstolkning, natur og kultur, liv og død hovedtanker og innflytelse Gandhi er et prakteksempel på at små handlinger kan føre til eksepsjonelle resultater. Dette har han prestert gjennom å praktisere troen på at verdier og ideer er viktigere og mektigere enn penger og våpen, og kjempe og engasjere seg uten å ty til vold - kjernen i hans filosofi

- Platon - Aristoteles - Immanuel Kant - John Stuart Mill - Hans Jonas - Arne Næss jeg kan reflektere over filosofiske temaer knyttet til identitet og livstolkning, f.eks: - hvem er jeg? - likeverd/likestilling - meningen med livet presentere noen betydningsfulle filosofer og diskutere deres ideer reflektere over filosofiske temaer knytte Kunne diskutere noen hovedtanker i Første korinterbrev, og kjenne innholdet i «Kjærlighetens høysang Forklare hvorfor Platon brukte hulelignelsen for å fortelle om sitt syn på hva som er sant og virkelig. Beskrive hvordan Descartes kom fram til hva som er sant Fra boken Hovedtanker i Johannesevangeliet, ISBN 82-520-4032-2, av Hans Kvalbein, Lunde forlag, 1970, siteres: Tankens frihet er sjelens liv Odd Grann XI For 15 år siden spurte jeg brødre over. Platon talte om ideverden som den egentlige verden, mens den verden vi ser var uvirkelig. Egentlig er altså frelsesveien for Platon menneskets eget verk, den er en såkalt soteriologisk oppstigning ved at mennesket selv må komme opp til Gud. Platon klarte på en særegen måte å knytte de filosofiske spørsmål sammen til en enhet Oversikt over alle ord og hvor hyppig de forekommer i læreplanen Totalt antall ord: 46

Her vil vi gå inn i det bibelske materiale om de siste tider og det som skal skje da, det vi kaller eskatologi. Vi skal starte med noen sentrale hovedtekster i Bibelen om emnet Kunne diskutere noen hovedtanker i Første korinterbrev, og kjenne innholdet i «Kjærlighetens høysang» Kunne presentere Den norske kirke, hva den bygger på og hvilke ritualer som er sentrale Oversikt over alle ord og hvor hyppig de forekommer i læreplanen Totalt antall ord: 42 Platon og Aristoteles, noen av deres ideer: Samtale om og diskutere: Aktuelle filosofiske og etiske spørsmål: særlig fattig og rik, krig og fred, natur og miljø, IKT og samfunn: Samtale om: Etikk i forbindelse med ulike familieformer, forholdet mellom kjønnene, kjønnsidentitet og forholdet mellom generasjonene: Drøft

PDF | Friedrich Schleiermacher foretok mange reiser, ikke bare innenfor Tyskland, men også til utlandet. Hans siste reise, i det siste leveåret (1833),... | Find, read and cite all the research. Hovedtanker i boken: I denne boken ønsker forfatterne å formidle nye sannheter, som de mener Gud har åpenbart for dem. New age: Ellyn Davies snakker åpenhjertig om at New age var hennes ungdomsideal, og at disse idealene og drømmene i en periode ble tilsidesatt (Davis, Ellyn, Side. 12-13, Linje side 12:5-6, linje side 13: 6-8, 2012)

Lokal læreplan - itslearnin Kvalitetsbårne nyheder og baggrundsartikler om kristendom, tro og kirke i Danmark og i udlandet. Stil spørgsmål til vores panel af kristendomseksperter 1864 - og historiens lange skygger : 1864 - und der lange Schatten der Geschichte ebog - Jes Fabricius Møller .epu EMNEKATALOG - Det teologiske Menighetsfakultete Af filosofi læste han særlig Platon og Kant - efter et råd, han havde fået i Göttingen. når man i forvejen er fortrolig med hans hovedtanker. - - Schopenhauers store betydning for den moderne videnskabelige erkendelseslære og psykologi - navnlig i Tyskland -, hans interessante kritik af Kant o.s.v. skal her blot nævnes

Niels Thulstrup, 6.5.1924-31.12.1988, teolog. Niels Thulstrup blev student 1943 fra Skt. Knuds gymnasium, Odense, cand.teol. 1950 fra Kbh.s universitet. Fra begyndelsen lagde han sit studium meget bredt an. 1948 fik han accessit for sin besvarelse af en teologisk prisopgave om Hegels etiske og retsfilosofiske hovedtanker og disse tankers forhold til kristelig etik, men det var mod et studium. Skrev artikler om Darwins hovedtanker om arternes oprindelse. Og i 1872-75 oversatte han to af Darwins bøger. Interesserer sig for botanik. Og derved naturens og dens oprindelse. Udviklingen erstatter den frie naturs poesi og skønhed med civilisation og dannelse, og at det også ændrer samfundets religion og livsopfattelse Alains politiske essays formulerer radikalismens hovedtanker I det franske uddannelsessystem har Émile Chartier for alle tider afgivet eksemplet på filosofisk mesterlære, men i den brede offentlighed er han kendt som Alain, manden, der skabte sin egen genre, en slags filosofisk kortprosa, kun to A4-sider, og hvor der ikke er anden regel end at forkorte til det, der er sandt i enhver sag Ud fra disse hovedtanker belyser Peter Kemp ungdomsoprørets filosofi og viser i korte, klare kapitler, hvordan der går en linje fra Rousseau, Nietzsche, Freud og Marx frem til filosoffer som Marcuse, Adorno, Habermas, Cohn-Bendit, Paul Ricœur og mange andre

Video: Sokrates - Store norske leksiko

Platons hulelignelse - Wikipedi

LÆREPLAN I NORSK . Formål med faget. Norskfaget er et sentralt fag for kulturforståelse, kommunikasjon, dannelse og identitetsutvikling. Gjennom aktiv bruk av det norske språket i arbeid med egne tekster og i møte med andres innlemmes barn og unge i kultur og samfunnsliv PLATON. Plato's Theory of Knowledge. (The Theaetetus and the Sophist of Plato). Translated with a running commentary by Francis Macdonald Cornford. Upper Saddle River, The Library of Liberal Arts. 336 pages. Handwritte date on endpaper. Bestil/Order via antikvariat.net DKK 100,-71727. ---Sokrates' Forsvarstale. Oversat af M.Cl. Gertz. 7 Year . Main subject areas. 1 - 7. Christianity. Judaism, Islam, Hinduism, Buddhism and Philosophies of life. Philosophy and Ethics. 8 - 10. Christianit 5.2 Platon og sofisterne - relativisme og absolutisme. Kilder & opgaver til 5.2. 5.3 Kierkegaard - livsmuligheder. Kilder & opgaver til 5.3. 5.4 Grundtvig - livsoplysning. Oversigt over hovedtanker hos Luther. Mindmap: Henrik Bækgaard. Opgave 2.3.2 [Summeopgave] Luther om de gode gerninger Materialeæstetik - en undersøgelse af krydsfiners æstetiske potentialer 3 4 Indholdsfortegnelse Tak til 7 Sammendrag 9 Indledning 11 Problemformulering Sansning Undersøgelsesmetode Undersøgelse analysede

Platons filosofi Sammendrag - Studienett

Tenkte tanker: Platon, 428-347 fvt

Den slags finder vi allerede i de tidlige græske tragedier, hos Platon og i den tidlige romerske historie (vox populi). Den anden variant: Den antikke arv gik videre i senmiddelalderens og renæssancens republikanisme, der rummede et subtilt samspil mellem fyrster, adel og borgere (eksemplarisk illustreret ved Firenzes historie) This banner text can have markup.. web; books; video; audio; software; images; Toggle navigatio Hvor trist å tenke på, hvor store kunne ikke Sokrates, Platon, Aristoteles blitt, hvis denne kontroll også hadde vært til på deres tid, manuskript spillerne i Norges Fotballforbund mottok fra et forlag ved årsskiftet 1993/1994 hadde visstnok alle mine hovedtanker

Religion og Etikk: Oppgave 2 - Ulike filosofers kvinnesy

Program. Grundtvig indfører i sin dagbog 25.8.1804 et citat af Horats (fra Sat.II,1, v. 57-80) sammen med sin egen danske oversættelse, som skal signalere den 21-årige ynglings program for sit liv: Hvordan han end færdes på Livets Slagmark, vil han altid skrive (scribam) ( US I 64 ).I titlen på det litterære testamente, som Grundvig, dømt for injurier og dermed ramt af livsvarig. Vi må ta med noen hovedtanker i hans læresystem. a) Caritas-syntesen. I sin store analyse av kjærlighetsmotivet i teologien, plasserer Nygren ham i en slags mellomstilling (Nygren). De greske filosofene var preget av eros-motivet - de strevde alle oppover mot Gud for å vinne frelse I det følgende vil vi se ind i Nikolaus' livsløb og hovedtanker - i særdeleshed vil vi sætte hans teologisk-filosofiske tanker om Guds væsen i centrum. Nikolaus von Kues' livsløb På Nikolaus' gravsten i kirken St. Pietro in Vincoli i Rom, som blev hans tituluskirke, står, at han ved sin død den 11. august 1464, var 63 år gammel Han skal han ifølge Platon ha innrømmet at rettergangen kunne vært unngått, dersom han hadde forlatt filosofien, gått hjem og passet sine egne saker. Det gjorde han ikke En slik oppfattelse har utvilsomt rot i en antikvert djevlemytologi, som jeg ut fra denne bokens hovedtanker naturligvis ikke kan gi ham medhold i. Lidelsene inntar en så sentral posisjon i livets skapelsesprosesser at kunne man tenke seg at Gud ville oppfylle menneskenes inntrengende bønner om fritak for lidelser, da ville livet simpelthen gå i stå, og Gud dermed ikke være kjærlig -og.

Aristoteles: Filosofiens mester historienet

1 Læreplan i religion, livssyn og etikk Gjelder fra Gjelder til2 Formål Religioner og livssyn gjenspeiler menneskers dyp.. Transcript EMNEKATALOG - Det teologiske Menighetsfakultet EMNEKATALOG Våren 2014 Emnekatalog: AVH501 AVH501 - Avhandling Master i diakoni: Emneansvarlig: Studiepoeng: Undervisningsstart: Avdelingstilhørighet: Harald Haugli Torgersen ([email protected]) 30 Høst og vår Avdelingsråd for religion og samfunn Generell informasjon Mastergradsavhandlingen skal være et selvstendig vitenskapelig. Dag-til-dag levering. Kunderne elsker os Vi er E-mærke [En portrætsamling - fra Platon til Heidegger]. København 1995. 157 sider. NB VED BESTILLING: Beregn et par dages ventetid, da titlen skal hentes fra lager. Bestil/Order via antikvariat.net DKK 100,-88666. FREGE, GOTTLOB. - Geach, Peter and Max Black (ed.). Translations from the Philosophical Writings of Gottlob Frege. Oxford 1960

 • Bestille fargekart.
 • Canon 60d.
 • Forelsket mand tegn.
 • C float size.
 • Cube touring.
 • Ik moet nog zoveel leren.
 • Kjemiker jobb i norge.
 • Bisfosfonater kreft.
 • Kolonihager i norge.
 • Heges jazzballett fram.
 • Kalkulator wynagrodzeń money.
 • Kyurem fangen.
 • Kjemiker jobb i norge.
 • Fleecejakke med hette.
 • Bilfri øy kroatia.
 • Aalborg karneval vogn.
 • Binnenkijken bij sterren.
 • Pepperspray.
 • Top german songs of all time.
 • Fotoshooting familie aachen.
 • Hvordan bli vampyr.
 • Buchhandlung laurensberg.
 • Weihnachtsdorf led winterdorf beleuchtet mit fahrendem zug.
 • Forward förr.
 • Babyshop medlemsrabatt.
 • Spiralkabel 13 pol.
 • Intercityhotel bonn.
 • Hansen og dysvik trysil.
 • Ratatouille film online.
 • Hus sirisser.
 • Nyborg il volleyball.
 • Imax graz.
 • Cs lewis narnia books.
 • Vanilla spa krakow.
 • Klimadata.
 • Tågkompaniet förseningar.
 • Isikfly hamm.
 • Rom til mojito.
 • De vliegende hollander wiki.
 • Noch nie steuererklärung gemacht.
 • Sleipner ulykken rapport.