Home

Bachelor idrett

Her finner du alt av informasjon om utdanning innen IDRETT (Bachelor).Studiet går under: Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv.Det er 115 registrert skoler som tilbyr studiet, fordelt på 14 studiesteder. Det er registrert 16 relaterte studier, og det finnes 3 relaterte yrker til utdanningen IDRETT (Bachelor) Du kan ta deler av bachelor i idrett, ernæring og helse i utlandet. Vi oppfordrer våre studenter til å reise ut! Å studere i utlandet gir deg mulighet til å utvide din internasjonale kompetanse, språkferdigheter, personlige egenskaper og omstillingsevne. Det kan også gjøre deg mer attraktiv på arbeidsmarkedet Idrett Bachelor Grunnstudium. Varighet 3 år. Studiepoeng 180. Omfang Heltid. Start Høst 2020. Studiested Kristiansand. Legg til Mine studier. Søk lokalt opptak. Søk EVUWeb. Søk samordna opptak. Hvis du er interessert i idrett, fysisk aktivitet og treningslære, bør du velge dette studiet. I løpet av studiet vil. Idrettsfag består av mye praksis og praktiske øvelser, men også teori. Utdanningen gir deg kunnskap, erfaring og innsikt slik at du kan tilpasse idrett og friluftsopplegg for mennesker med ulike forutsetninger

IDRETT (Bachelor) - Skoler Studier Utdanning

 1. Bachelor i idrett ved Idrettshøgskolen UiT tilbys både i Alta og i Tromsø med ulik profil på de to stedene. I Alta tilbys profileringen trening, veiledning og idrettspedagogikk. Under forutsetning av nok søkere vil studiet i Alta tilby undervisning for studiegrupper i Narvik og Storslett det første studieåret
 2. Idrett bachelor På bachelorprogrammet i idrett lærer du om spennende tema som idrettspsykologi, ernæring, treningstvang, psykologiske aspekter ved idrettsskader og livsstilssykdommer. Del artikkel
 3. Bachelor i idrett gir muligheter for jobb innen idrett og treningssentre, og kan i kombinasjon med andre fag gi kompetanse til å undervise ved utdanningsinstitusjoner. Utdanningen vil også passe for personer som jobber eller ønsker å jobbe inn mot folkehelsesegmentet
 4. Bachelor i idrettsvitenskap gir kompetanse i idrettspedagogikk, idrettscoaching, idrettsfysiologi, idrettssosiologi, trening, rehabilitering og idrettsledelse. Bachelor i idrett har et bredt faglig tilbud og du kan velge mellom tre fordypninger
 5. Bachelor i trening, helse og prestasjon. Er du interessert i mennesker, fysisk aktivitet, folkehelse og prestasjon i idrett? Utdanningen gir deg mulighet til å spille en viktig rolle for andre mennesker enten det er på individ, gruppe eller samfunnsnivå gjennom arbeid med fysisk aktivitet, helse og fysisk yteevne
 6. Søk Bachelor i Idrettsvitenskap innen 15. april 2020. Ønsker du å kombinere idrettsstudier med en karriere som toppidrettsutøver? Du vil lære om hvordan denne kunnskapen kan brukes til å oppnå topp-prestasjoner i idrett, og gi bedre helse til personer med ulike sykdommer
 7. Bachelor i samfunns- og idrettsvitenskap gir deg kunnskap om dagsaktuelle utfordringer i idrettsfeltet. Du lærer om kropp, idrett og fysisk aktivitet slik at du kan forstå idrettens plass i samfunnet og om involvering i idretten

Gode treningsledere, representert ved trenere i den frivillige idretten, er av stor betydning for idrettslig aktivitet. Faget treningsledelse skal fremme lederferdigheter knyttet til idrett og berører en rekke sentrale forhold som det er viktig å ha kunnskaper om for å lede treningsaktiviteter og konkurranser Er du interessert i å studere idrett? NTNU har et flere idrettsrelaterte studietilbud på ulike nivå. Kjennetegnet ved idrettsutdanningene er at de legger vekt på fysisk aktivitet, kroppsøving, organisert idrett, organisasjon og folkehelse

Bachelor i idrett, ernæring og helse - Universitetet i

 1. Bachelor - faglærer i kroppsøving og idrettsfag. Faglærerutdanningen i kroppsøving og idrettsfag utdanner lærere til å arbeide profesjonelt med barn og unges utvikling og læring. Gjennom studiet blir du en kvalifisert lærer som kan inspirere elever på ulike alderstrinn til allsidig bevegelsesaktivitet, fremme glede og mestring
 2. Bachelor, 3 år. Søknadsfrist. 15. april 2020. Studiepoeng. 180. Semester. 6. Om studiet. Hvorfor velge dette studiet? Hvis du er interessert i idrett, fysisk aktivitet og treningslære, bør du velge dette studiet. I løpet av studiet vil du få en bred praktisk innføring i mange ulike idretter,.
 3. Norsk idrett er en kompleks bransje som trenger ledere med kompetanse innen markedsføring, juss, økonomi og strategi - på lik linje med andre norske og internasjonale bransjer. Denne etterspurte kompetansen vil en Bachelor i helse- og idrettsledelse gi deg
 4. istrativt (IT og informasjonssystemer). >
 5. Bachelor i idrett og kroppsøving passar godt for deg som vil bli kroppsøvingslærar, trenar, leiar i idrettsorganisasjonar eller jobbe innan den kommersielle treningsbransjen. Gjennom studiet kan du også ta trenarutdanning i fotball
 6. Her finner du alt av informasjon om utdanning innen IDRETT (Bachelor).Studiet går under: Idrettsfag, kroppsøving og friluftsliv.Det er registrert 16 relaterte studier, og det finnes 3 relaterte yrker til utdanningen IDRETT (Bachelor)
 7. Historie. Bachelor er den engelske skrivemåten for den tradisjonsrike graden baccalaureus, en lavere grad brukt ved europeiske universiteter siden middelalderen.Graden baccalaureus ble tatt i bruk ved universitetet i Paris i det 13. århundre, som den laveste akademiske graden. Betegnelsen skriver seg fra latin baccalaria, som betød et lite grunnstykke

Idrett - Universitetet i Agde

Idrett Bachelor gir muligheter for jobb innen idrett og treningssentre, og i kombinasjon med andre fag også kompetanse til å undervise ved utdanningsinstitusjoner. Utdanningen vil også passe for personer som jobber eller ønsker å jobbe inn mot folkehelsesegmentet Idrett/kroppsøving - bachelorstudium Utvekslingssemester Friluftsliv: 4. semester Åpent valg: Hele 2. studieår Opplegg for utvekslingen Det faglige tilbudet ved universitetene listet opp under har ulike faglige profiler, eksempelvis Sports management, Sports Adventure eller Public Health. Et utenlandsopphold gir deg en god mulighet til å skreddersy studiene mer etter dine ønsker og.

Du kan med fullført grad jobbe som faglærer i kroppsøving og idrettsfag på alle nivåer i grunnskolen og i videregående skole. Med en bred innføring i fysisk aktivitet og idrett kan du som faglærer fremme glede, spenning og utfordring gjennom aktivitet, bidra til gode opplevelser, mestring og utvikling hos elevene og å øke forståelsen for betydningen av en aktiv livsstil Bachelor i idrett, fysisk aktivitet og helse har ein helsefagleg profil der du lærer om samanhengar mellom livsstil og helse på individ- og samfunnsnivå Kl. 09.00-11.00: Informasjonsmøte for studentene på bachelor i idrett 1.år og årskurs i idrett Rom: Hulda Garborgs hus, rom P-220. Politiattest Nye studenter må levere politiattest før studentene skal i praksis. Politiattest må leveres i postkassen markert Politiattester i R-fløyen i Hulda Garborgs hus hvor administrasjonen sitter Bachelor i idrett er et treårig studium som er utviklet i samarbeid mellom Høgskolen i Bergen, Norges idrettsforbund og Olympiske og Paraolympiske komité. Hvor får du jobb? Studiet gir kompetanse som faglærer i kroppsøving i grunnskole og videregående skole, og kvalifiserer for arbeid som trener, leder og veileder i den frivillige idrett

Idrettsfag utdanning

Idrett - Universitetet i Agder

Bachelor i idrett - spesialisering i trenerrollen; JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it. Bachelor i idrett - spesialisering i trenerrollen. Bla i. Utgivelsesdato Forfattere Titler Emneord Dokumenttyper Tidsskrifter. Søk i denne samlingen OsloMet - storbyuniversitetet - Studentinformasjon samlet på en plass. Vi beklager at det er problemer med visning av timeplan på denne siden

Med en bachelor i ernæring vil du lære hvordan det vi spiser påvirker kroppen, og sammenhengen mellom mat, næringsstoffer og helse. Du vil også få en innsikt i hva som påvirker våre matvalg, miljømessige aspekter knyttet til ulike typer kosthold og hvordan vi kan forebygge ernæringsrelaterte sykdommer Årsstudium i idrett og Adventure tilsvarer årsstudium i idrett som man også finner ved flere andre studiesteder, men har en profil rettet mot «adventures» i idrett. «Sport Adventure» er en voksende næringsvei både internasjonalt, nasjonalt og i regionen Europastudier (bachelor) Europeiske og amerikanske litteraturstudier (master - to år) Europeiske og amerikanske studier (bachelor) Europeiske språk (master - to år) Filosofi og idéhistorie (bachelor) Fysikk, astronomi og meteorologi (bachelor) Geofag: geologi, geofysikk og geografi (bachelor

Bachelor­studier. En bachelor er en grad du kan få etter tre års høyere utdanning ved en høyskole eller universitet. Her på BI kan du velge mellom et bredt utvalg av studier og enkeltkurs på bachelornivå. Finn et bachelorstudium. Utforsk utvalget av bachelorstudier på BI her Jeg skal skrive en oppgave som omhandler noe innenfor idrett, det kan egentlig være alt fra A til Å. Da jeg i første omgang er ute etter å finne en teoretisk oppgave, der jeg finner løsningen på prblemstillingen i ulike bøker. Noe som har svirret i mitt hode er å skrive noe om Doping eller evt Fair play. Men det finnes mange temaer Bachelor studium Åpner for søking: 1. februar 2020 Vi tilfører idretten bedre kompetanse tilpasset idrettens eget behov. I Sport Management-utdanningen får du kompetanse på tvers av fagfelt for å forstå og kommunisere effektivt Bachelor i idrett ledelse alt om masterprogrammet og kontakt skolen på bare ett klikk he Idrett, fysisk aktivitet og helse, bachelorstudium Engelsk namn Sports, Physical Activity and Health, Bachelor Program Undervisningsspråk Norsk Studiepoeng 180 studiepoeng Normert studietid 3 år Studiestad Sogndal Læringsutbytte. Etter fullført bachelorstudium i idrett, fysisk aktivitet og helse kan kandidaten: Kunnskap

Idrett - bachelor - Idrett - Studietilbud - Studier - Ui

 1. Bachelor: idrett, fysisk aktivitet og helse Fakultet for lærarutdanning, kultur og idrett (FLKI) og institutt for idrett, kosthald og naturfag Emne: ID3-30
 2. Bachelorutdanning i Idrett og Kroppsøving er ei avsluttande 3-årig utdanning som gir rett til tittelen bachelor i Idrett og Kroppsøving. Studiet er inndelt i 1. år, 2. år og 3. år bachelor i Idrett og Kroppsøving
 3. Finnes jo forskjellige retninger innenfor idrett da, noen har innebygd PPU (f. eks faglærer i idrett og kroppsøving) og da kan du blant annet jobbe på 1-13. trinn i skoleverket, samt voksenopplæring, folkehøgskole, treningssentre, frisklivssentraler eller som miljøterapaut på boinstitustitusjon/BUP osv
 4. Fysisk aktivitet og ernæring er sentralt i både idrett, daglegliv og i arbeid for å fremje folkehelse. Dette studiet gir deg rettleiingskompetanse i kosthald og ernæring i samband med fysisk aktivitet, idrettsprestasjonar, helse og vekt, samt trivsel knytt til mat
 5. Yrker innen idrett! 05.04.2013 2013 Idrett; Hva tjener jeg med en bachelor i idrett, ernæring og helse? 28.01.2020 2020 Høyere utdanning; Hvilken idrett kan jeg begynne med? 20.06.2019 2019 Idrett; Kan jeg jobbe med idrett? 20.08.2013 2013 Idrett; Hva slags idrett kan jeg begynne på? 21.08.2018 2018 Idrett; Hvilken idrett skal jeg begynne.
 6. Bachelor i Idrett, ernæring og helse. Fysisk aktivitet og riktig kosthold legger til rette for et langt liv med god helse. Som student på Idrett, ernæring og helse vil du få kunnskaper som gjør at du kan påvirke menneskers liv i en sunnere retning og gi mennesker et bedre livsgrunnlag

I de aller fleste tilfellene tar man først en bachelor (3 år). Deretter søker man seg inn på en master (2 år ekstra) med bachelorkarakterene. Man sier derfor at master er fem år fordi det er lagt sammen av en bachelor på tre år og en master på to år BBA i Idrett. {{ getSector(item[key]) }} {{ item[key][0].location }}, {{ country.label }} Idrett (Bachelor), Universitetet i Stavanger. Aldri har det vært et større fokus i samfunnet på kosthold, trening og helse. Livsstilssykdommer rammer stadig flere, og myndighetene er bekymret. Vil du være med på å snu denne trenden, kan en utdanning i kroppsøving og idrett være noe for deg Vurderer du å studere idrett? Vi har snakket med Marie Stensholt (24) som tar en master i idrettsvitenskap ved Norges idrettshøgskole og er sponsoransvarlig i linjeforeningen GiGass. - Det første året har man mye fysisk aktivitet sammen. Det gjør at man bygger et sterkt samhold og at ting blir veldig sosialt, sier Marie Bachelor i idrett - spesialisering i trenerrollen er tilrettelagt for alle fire nivåer i Trenerløypa. Trenerløypa, som er utarbeidet av Norges Idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), ble vedtatt av idrettsstyret 20.01.2011 og utgjør rammeverket for trenerutdanning for samtlige særforbund i Norge

Norsk idrett har røtter tilbake til norrøn tid hvor også begrepet idrett kommer fra. Norge er en ledende nasjon for vinteridretter, og har også vært et foregangsland når det gjelder å få kvinner med i idretten. I dag inngår norsk idrett som en del av norsk kultur. I moderne tid har norsk organisert idrett gjennomgått en omfattende utvikling Studiekompetanse . Se Samordnaopptak.no for å finne ut hva som skal til for å få studiekompetanse Alle ledige Bachelor Idrett jobb i Hordaland. Finn arbeid og stillinger på Careerjet.no jobb-søkemotor for Norge

Studier - Frisklivssentralen

Fordypningen i idrett, Studenter som ønsker å bruke idrettsfysiologisk laboratorie til bachelor- eller masteroppgave og som ikke tar 1113 Idrettsfysiologi 3, må ha gjennomført 1123 Idrettsfysiologisk laboratoriearbeid, 5 stp. Fordypning trenerrollen trenger litt info ang idrett bachelor. Om koronaviruset: Vær kildekritiske og vis hensyn. Offisielle kilder: fhi.no, helsenorge.no, regjeringen.no og who.int. Logg inn for å følge dette . Følgere 0. trenger litt info ang idrett bachelor. Av Nema, 7. juni 2009 i Annen utdanning

Bachelor idrett, krav og kriterier ? Om koronaviruset: Vær kildekritiske og vis hensyn. Offisielle kilder: fhi.no, helsenorge.no, regjeringen.no og who.int. Logg inn for å følge dette . Følgere 0. Bachelor idrett, krav og kriterier ? Av MR-, 27. januar 2009 i Skole og leksehjelp Emnet skal gi studentene innsikt i hvordan idrett har blitt en betydelig samfunnsaktør. Relevant i denne sammenheng er utviklingen av organisering og ledelse av idrett i bred forstand. På den ene siden betyr det en historisk gjennomgang av idrettens utvikling i det 20. og 21. århundre, der den norske idrettsmodellen er spesielt vektlagt Livredning på GLU 5-10. Våt men fin tur fra Trodla Tysdal til Kleivaland med 2. åringene på bachelor i idrett/kroppsøving Mange barn, unge og voksne er opptatt av idrett, og vi vet at fysisk aktivitet er positivt både for ens fysiske og psykiske helse. I dag er de fleste enige om at i tillegg til ferdighetene innen idretten man holder på med, Bachelor i anvendt psykologi. Høyskole,. 1.årsstudentene har idag bestått ferdighetskravet i dans ️ And If you like if, put a on it

Studienavn Bachelor i Sport Management (idrettsledelse) Studiepoeng 180 Varighet 3 år Organisering Heltid Studiested Molde Beskrivelse. Dette studiet er for de som er interessert sport og kan tenke seg å jobbe med sport, men som kanskje føler at det er litt risikabelt å satse alt på idretten 440 Idrettsvitenskap, bachelor Innledning. Fordypningen i idrett, administrasjon og ledelse er tverrfaglig og yrkesrettet og skal kvalifisere for administrative oppgaver og lederfunksjoner på idrettsfeltet i den offentlige, private og frivillige sektoren av samfunnet 225 Bachelor biblioteks- og informasjonsvitenskap 230 Cand.mag.eksamen i idrett/Bachelor idrettsfag 236 Cand.mag.-eksamen i sykepleievitenskap/Bachelor sosial- og helsefag 270 Bachelor i klinisk ernæringsfysiologi 291 Bachelor juridiske fag 292 Bachelor primærnæringsfag 293 Bachelor samferdsels- og sikkerhetsfag, andre servicefa Fagdag idrett i Bergen kommune; Samarbeid med Høgskolen på Vestlandet (HVL), Bachelor idrett; I tillegg er kretsen tilgjengeleg for støtte og hjelp til idrettslag som har eigne SFO-tiltak. Bergen kommune og Vestland fylkeskommune er hovudfinansieringskjeldene til desse tiltaka. Hovudmålgruppa i alle tiltaka er dei minst aktive Her studere æ Bachelor idrett, spesialisering i trenerrollen. Ska i uke 8 å 9 ha praksis ferr koll volleyballklubb men har ingen plass å bo E det nån av dokk studentan som ska bort henn perioden som har ein hybel å leie bort? Ønske opphold fra søndag 18.februar te mandag 2.mars ☺️ See Mor

Bachelorstudier ved NIH | Norges idrettshøgskole

Idrett - Nord universite

Bachelor i trening, helse og prestasjon Bachelor i trenerrollen og idrettspsykologi Bachelor i Sport Management/ idrett og samfunn 3. Oppgi hvilke(n) idrettsgren(er) du driver og hvilke(t) særforbund du tilhører Idrettsgren Særforbund 4. Idrettslige resultater Vedlegg Nr. Idrettsgren Nivå År Resultat/plass Dokumentasjon (sett kryss Bachelor i idrett, fysisk aktivitet og helse, mastergrad i idrettsvitenskap, kurs i ernæring, psykisk helse og friluftsli Høgskolen i Molde tilbyr utdanninger både til utøvere og ledere innen idretten. Våre Sport Managementstudier er kjent for sin unike ledelsesprofil, og årsstudiet i idrett er tilrettelagt for aktive idrettsutøvere, trenere og lærere Bachelor idrett: Idrett årsstudium - Universitetet I Nordland; Bachelor idrett: Idrettspåbygning og utefag - Universitetet I Nordland ; VIDEREUTDANNING. Bachelor Idrett v Universitetet I Nordland ; Personlig trener v Norges Idrettshøgskole ; Idrettsernæring v Norges idrettshøgskol

Her er årets Farmen-deltakere

Selger noen bøker fra bachelor i Idrett, ernæring og helse. Selger alle for halv pris eller mindre av utsalgspris. Det er noen markeringer i enkelte bøker. Dette står beskrevet under. Ivar Mytting & Annette Bischoff Friluftsliv Som ny SOLGT Hans A. Dahl Grunnbok i aktivitetsfysiologi - Klar, Ferdig, Gå! En del markeringer i enkelte kapitler, 200 kr SOLGT Ole Petter Askheim & Bengt. Root folder Studiehåndbok Direkte publisering Studiekatalog 12/13 Studietilbud Idrett Bachelor i Sport Managemen Fagdag idrett. Samarbeid med Høgskolen i Bergen, Bachelor idrett; I tillegg bistår kretsen med hjelp og støtte til idrettslag som har egne SFO-tiltak; Bergen kommune og Hordaland fylkeskommune er hovedfinansieringskildene til disse tiltakene. Hovedmålgruppen i alle tiltakene er de minst aktive

Bachelor i idrettsvitenskap - Universitetet i Sørøst-Norg

Våt men fin tur fra Trodla Tysdal til Kleivaland med 2. åringene på bachelor i idrett/kroppsøving! UiS: Idrett. 230 views · September 13, 2018. 0:25. Second day at Folgefonna glacier with the second years from our Bachelor in Sport Science. Idrett Videos Rowing, fishing and crab feast excursion.. Idrett - bachelor; Arktisk friluftsliv og naturguiding - bachelor; Idrett - årsstudium; Idrettsvitenskap - master; Idrett - bachelor; Idrett - årsstudium; Arctic Nature Guide - one year programme; Arktisk friluftsliv - årsstudiu Talentstipend idrett. Idrettsstipend deles ut innenfor fylkene Innlandet, Oslo og gamle Akershus. Søkere må være bosatt her eller ha annen vesentlig tilknytning og/eller tilhøre et idrettslag/klubb i dette området Bachelor førskolelærer Dette på grunn at de vil ha et spesielt fokus på den pedagogiske entreprenørskap og folkehelse. De tilpasser sine studier slik at man lett kan gå over på en master i fra bacheloren sin hvis man ønsker det. De legger også til rette slik at en kan gå over for eksempel fra et årsstudium i friluftsliv til en bachelor i friluftsliv

Brage Larsen Sollund – WikipediaMin veilederhverdag: Thomas Kvalvik | Veilederforum

Lærer Idrett ALT og Fotball . Tlf. 95 94 43 34 ulf@vefsnfolkehogskole.no. Ulf har allsidig bakgrunn innen idrett og friluftsliv. Bachelor i Idrett fra Høgskolen i Telemark. Tilleggsutdanning i kajakk, ski og bre fra Idrettshøgskolen og Høgskolen i Sogn og Fjordane. I tillegg har han høgskoleutdanning i samfunnsfag fra høgskolen i Bodø Skal vi starte et nytt studium i idrett så må vi stoppe noe annet, fortsetter han. Publisert 03.03.2013, kl. 12.06 Del på Facebook. Del på Twitter. Del på epost. NRK anbefaler. Bacheloroppgaver - Idrett. Bla i. Utgivelsesdato Forfattere Titler Emneord Dokumenttyper Tidsskrifter. Søk i denne samlingen: (Bachelor thesis, 2014-09-29) Hensikten med dette forsøket var å finne ut hvorvidt styrketrening hadde en positiv effekt på spenst i form av stille lengde

Bachelor i trening, helse og prestasjon Norges

Siden du leter etter finnes ikke. Vi fikk nye nettsider i 2017, da Høgskolen i Bergen fusjonerte med to andre høgskoler og ble til Høgskolen på Vestlandet Bachelorstudier Bachelor of Business Analytics. Med dette treårige studiet blir du en spesialist på digitale analyseteknikker i næringslivet. Du vil også få en solid internasjonal forretningsforståelse I vår kursoversikt finner du kurs og en rekke studier innen idrett, blant annet årsstudium i kroppsøving og idrett, bachelor i idrettsvitenskap med spesialisering i trenerrollen, årsstudium for å bli treningsinstruktør, bachelor i idrettsvidenskap med spesialisering i Sport Management, basisår i idrettsvitenskap, årsstudium i fysisk aktivitet og funksjonshemning, bachelor i. Studienavn Type 2-årig studium: Kr.dom, religion, livssyn og etikk Årsstudium 3D & VFX Bachelor Administrasjon og ledelse Bachelor Administrasjon og organisasjonsvitenskap Årsstudium Administrasjon og organisasjonsvitenskap Bachelor Afrikastudier Bachelor Afrikastudier Årsstudium Agronomi Bachelor Agronomi Årsstudium Aktuarfag Master Akvamedisin Master Allmenn litteraturvitenskap Bachelor

Video: Idrettsvitenskap - Bachelor - in

Norges største utdanningstilbud i idrett 10 Bachelorprogram 12 Bachelor - faglærer i kroppsøving og idrettsfag 14. Bachelor i trening, helse og prestasjon 16. Bachelor i friluftsliv 18 Geir Vidar har bachelor i idrett fra Norges Idrettshøyskole med fordypning i friidrett. Han har Trener 3 kurs og mange års erfaring som klubbtrener på ulikt nivå og for ulike aldersgrupper. Geir Vidar har 10 års erfaring som lærer ved idrettslinje og har jobbet 12 år ved TTG som trener i friidrett og som basistrener Bachelor i spesialpedagogikk, 1. året. Kristian ble interessert i spesialpedagogikk da han holdt på med en lærerutdanning. Han kombinerer studiet med toppidrett, og både starter og avslutter dagen i idrettshallen Det er fortsatt mulig å studere til høsten, selv om hovedopptaket kanskje ikke gikk som håpet. 400 studieplasser står ledige

Samfunns- og idrettsvitenskap - bachelorprogram - 3-årig

Sydney. BACHELOR. Studèr på anerkjente ICMS - Opplev ekte college-følelse Oppnå full bachelorgrad fra ICMS; Ta del i ICMS sitt internasjonale studentmilj Vis Samir Sarics profil på LinkedIn, verdens største faglige nettverk. Samir har 4 jobber oppført på profilen. Se hele profilen på LinkedIn og finn Samirs forbindelser og jobber i tilsvarende bedrifter Enten bachelor rettet direkte mot friluftsliv, idrett og administrasjon eller treneryrket i volleyball og fotball. Jeg studere selv nå mastergrad i kroppsøving, idrett og friluftsliv i Bø. Har du mer konkrete spørsmål om de ulike studiene Høgskolen i Telemark har å tilby, studiested osv så er det bare til å spørre Idretten hadde vært preget av Centralforeningens ideer om at idrett skulle ha et formål som var større enn idretten selv, da særlig i militær retning og å kjempe for fedrelandet. Den engelske sporten ble utøvd for sportens egen skyld, og man valgte å fokusere på andre prinsipper som «fairness» og «sportsmanship» På nett BSc i Idrett i USA. ONLINESTUDIES. Powered by Keystone. Online Master PhD Law Bachelor MBA Healthcare Courses Logg på. Opprett konto Bachelor. Bachelor.

Studieplan og emner - Idrett - bachelor - Idrett

Idrett og spiseforstyrrelser Enkelte forhold i idretten synes å disponere for eller medvirke til at noen utøvere utvikler spiseforstyrrelser. Risikofaktorer kan være tidlig spesialisering, raskt vekttap/hyppige vektvariasjoner, slanking i ung alder,. Bachelor i idrett - Trenerrollen og idrettspsykologi. Bachelor i idrett - Faglærer i kroppsøving og idrettsfag. Bachelor i idrett - Trening, helse og prestasjon. Bachelor i idrett - Sports management/idrett og samfunn. Bachelor i idrett - Annet. Master i idrettsvitenskap. Vennligst velg annen trenerutdannin Fakultetet for lærarutdanning, kultur og idrett Barnehagelærar 06.01.201 Noe mer enn en utdanning En utdanning i Forsvaret gir deg variert kunnskap, personlig utvikling og militære ferdigheter. Gjennom en unik kombinasjon av teori, praksis og refleksjon utvikles og formes du til å bli en spesialist eller offiser Bachelor faglærer i kroppsøving og idrett, 180 stp Har du noen gang drømt om å jobbe som gymlærer? Vil du ha en studiehverdag med en miks av praktiske aktiviteter og forelesninger

Fagbøker bachelor, master idrett HVL Sogndal. What is thing called science?, Alan Chalmers, 4 utgave, 2x. Pr stk 100kr. Forskingsmetode med etikk og statistikk, Befring, 2010, 100 kr. Lite til ingen markering/ streking Vi har idrett hver dag! Velg skole Nidaros Trondheim. Nidaros Idrettsungdomsskole. Østre Rosten 4c, 7075 TILLER Telefon: 72 89 26 66 E-post: post@idrettsungdomsskolen.no. Nettsted -> Trondheim Idrettsungdomsskole. Arkitekt Ebbells veg 22, 7053 RANHEIM Telefon: 913 35 04 Din bachelor i idrett kan også være første skritt på veien mot en forskerkarriere innenfor idrettens ulike områder. Kontakt. Sivert Sende Skotvold Programsjef golftrenerutdanning, Høgskolen i Innlandet 456 89 926 e-post. Dokumenter. Trenerutdanning, brosjyre (3 mb, pdf Senter for idrettsanlegg og teknologi skal utvikle og formidle forskningsbasert kunnskap innenfor planlegging, bygging og forvaltning av idrettsanlegg, og gjennom dette styrke kompetansen om idrettsanlegg av alle typer og størrelser. Senteret skal i tillegg bidra med teknologiutvikling innen idretten

Idrett - NTN

Kjemi og biokjemi (bachelor) Vil du lage morgendagens medisiner, eller finne løsninger som kan redusere forurensing av kloden? Verdensledende forskere og prisvinnende forelesere sikrer at du får et solid teoretisk grunnlag og viktig praktisk erfaring med kjemi og biokjemi John Aslak har en bachelor i idrett, og liker aller best lange, rolige løpeturer. Hos Löplabbet Sandvika er det fast tradisjon å arrangere ulike maraton. Fra butikken går Löplabbets Ribbemaraton (3. juledag) og Löplabbets Påskemaraton Psykisk helse og fysisk aktivitet. Fysisk aktivitet fremmer helse, bedrer humøret, gir energi, og reduserer stress. Fysisk aktivitet kan forebygge enkelte psykiske plager og kan i mange tilfeller brukes i behandling sammen med andre behandlingsmetoder

Hva forsker vi på? - Universitetet i Sørøst-Norge

Navn: Kathrine Harsem Født: 07.02.1989 Bosted: Meråker Yrke: Langrennsløper Klubb: IL Varden Meråker Utdanning: VGS, Bachelor Idrett, Bachelor Ernæringsfysiologi. Viss du ser ein veldig høg fyr med bart, briller og caps, så er det truleg Tord. Viss han i tillegg fortel ein veldig engasjerande elefantvits, så er det heilt sikkert Tord. Viss du vil bli like høg som Tord, og like flink til å fortelje elefantvitsar, bør du ta bachelor i idrett og friluftsliv, og deretter studere litt geografi og. Fagplan for Bachelor i militære studier Gjeldende fra høst 2012 1 Fagplan for Sjøkrigsskolens Bachelorprogram LL3154 Militær idrett og trening S VI/ P VI 5 2,5 4 2,5 4 LL3155 Karakterbyggings-program B/ IB 6 1,5 2 1,5 2 1,5 2 1,5 2 Sum studiepoeng/ timer 21 2,5 5 2,5 7 4 7 4 7 4 7 4 7 Bachelor i folkehelsearbeid, fordypning idrett og ernæring, universitetet i Agder. Helse og fitness (gruppetrener og PT), universitetet i Agder. Fysisk aktivitet og funksjonshemming, Norges idrettshøyskole (spesialpedagog i idrett, påbyggingsår) Prosjekt og prosessledelse, Emergence school of Leadershi

Eksempler er bachelor i statsvitenskap, bachelor i reiseliv og bachelor i informasjons- og datateknologi. Mastergrad: Mastergrad tar fem år. Det er enten et femårig sammenhengende løp, eller så tar du en to-årig master etter at du har fullført bachelorgraden din - Vi mener at idretten bør være inkluderende. Med en økt forståelse for bakgrunnen for ulike behov, bør dette kunne gjennomføres. Derfor bør norsk idrett diskutere om den økende organiseringen gjennom strukturering fører til idrettsglede for alle, sier Berntsen og Kristiansen. Les hele kronikken på forskning.no he Kursnavn: PGA Bachelor utdanning NGFs kurs- og møtekalender Mål: Treneren kan etter fullført studium: • Utvikle enkelte spillere og lag av spillere fra nybegynner til elitenivå. • Lede arbeidet med sportslig utvikling i klubb. Målgruppe: Personer som ønsker å kombinere profesjonell trenerutdanning og samtidig få en bachelorgrad i idrett med spesialisering i golf Historie Bachelor. Historie Årsstudium. Idrett Bachelor. Idrett Årsstudium. Industriell elektronikk Bachelor. Ingeniør, Alta, første studieår Bachelor. Kjemi Bachelor . Kunstvitenskap Bachelor . Lektorutdanning trinn 8-13, realfag Master. Lektorutdanning, trinn 8-13, språk og samfunnsfag Master . Likestilling og kjønn Årsstudiu

Har du spørsmål om bachelor i idrett, ernæring og helse ved campus Vestfold kan du komme i kontakt med Katrine og andre studenter på https://www.facebook.com.. I emnet brukes begrepene 'idrett og utvikling' og 'idrettsutvikling', eller som vi på engelsk kaller 'Sport for Development' og 'Sport Development'. Enkelt forklart handler 'Idrett og utvikling' om å bruke idretten til å adressere sosiale utfordringer nasjonalt og internasjonalt, mens 'idrettsutvikling' handler om å få flere mennesker involvert i idretten Bachelor Storgaten - utdanning, vitenskap, idrettsfag, videreutdanning, it-fag, administrative fag, eldreomsorg, forskning, helsefag, it kurs, kurs, logistikk - Finn. På nett BSc i Idrett. ONLINESTUDIES. Powered by Keystone. Online Master Bachelor MBA Healthcare Courses Logg p å. Opprett konto keyboard_arrow_left. Kurs. Kurs Associate Degrees.

 • Www arbeit in balve de.
 • Dyrepleier jobbmuligheter.
 • Nationalpark eifel aktivitäten.
 • Kirkeåret 2017.
 • Hvordan fjerne fettflekker fra trebord.
 • Cafe sorgenfri as.
 • Omkrets sirkel kalkulator.
 • Antall lærere per elev.
 • Wlz traueranzeigen heute.
 • Haren og skilpadden moral.
 • Kranmodelle 1 50.
 • Buffalo bills.
 • Bucharest otp airport.
 • Hva vil du bli når du blir stor quiz.
 • Jerusalem konflikt religionen.
 • Narkokrigen i mexico.
 • Klatrepark fløyen.
 • Kyllingkjøttboller tomatsaus.
 • Papiloma humano prevencion.
 • Db ausbildungstarif.
 • Lymfödem fot.
 • Mercedes benz arena kommende aktiviteter.
 • Skole gratis.
 • Desert flower trailer.
 • Hitlers tod.
 • The land before time full movie.
 • Hobbiten 4.
 • Likevektsledighet snl.
 • Lavendelolje søvn.
 • Lokus nbo.
 • Asus router oppsett.
 • Iphone skal.
 • Barnefilmer 2016.
 • Aswan dam.
 • Sakkyndig vurdering psykolog.
 • Glansbilder bokhandel.
 • Mercedes s350 test.
 • Bee gees stayin alive übersetzung.
 • Speick gesichtscreme test.
 • Store byer i europa.
 • Moritz eventhalle ellhofen adresse.