Home

Musikk dans drama læreplan

Musikk, dans og drama. Studiekompetanse . Se Samordnaopptak.no for å finne ut hva som skal til for å få studiekompetanse. For full oversikt over utdanningsprogrammene og hva som tilbys hvor, se Utdanning.no eller vilbli.no. Fra skoleåret 2020-21 innføres det nye utdanningsprogram. (S Læreplaner Vg1 Felles programfag. Læreplan i musikk, dans og drama - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama; Fellesfag. Læreplan i engels Læreplan i scenisk dans - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for dans (DAN2-01 Programfaget musikk, dans og drama skal ivareta tradisjonsrike kunst- og kulturfaglige uttrykk som representerer grunnleggende verdier i et samfunn. Programfaget skal være en møteplass for sceniske uttrykksformer som har sin egenverdi, og som kan gi grunnlag for kommunikasjon og utvikling av identitet og mangfold Læreplan i musikk, dans og drama Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 1. april 2020 etter delegasjon i brev av 13. september 2013 fra Kunnskapsdepartementet med hjemmel i lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 3-4 første ledd

Musikk, dans og drama - Udi

Læreplan i musikk, dans og drama - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama Læreplankode: MDD1-01 Side 2 av 4 Formål Programfaget musikk, dans og drama skal ivareta tradisjonsrike kunst- og kulturfaglige uttrykk som representerer grunnleggende verdier i et samfunn Læreplan for musikk, dans og drama, Formål, Grunnleggende ferdigheter. Gå til hovedinnhold. Fra og med skoleåret 2020-2021 innføres nye utdanningsprogram, programområder og læreplaner i videregående opplæring Læreplan i musikk - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for musikk Læreplankode: MDD5-01 Side 3 av 5 Samspill Hovedområdet omfatter grunnleggende samspillferdigheter knyttet til individuelle utøvende ferdigheter og musikkens grunnelementer. Framføring av musikk i samspill med andre er sentralt

Læreplan for musikk, dans og drama, Formål, Grunnleggende ferdigheter. Gå til hovedinnhold. Skal du begynne på Vg1 høsten 2020? Bytt til Vg1 for å se nye utdanningsprogram, programområder og læreplaner i videregående opplæring! Vg2 og Vg3. Utdanningsprogrammet musikk, dans og drama egner seg for elever som driver med musikk, dans eller drama på fritiden, og som i tillegg er interessert i teoretiske fag. Avhengig av skolens tilbud kan elever velge fordypning innen dans, drama eller musikk. Alternativt kan de også velge programfag fra andre programområder i studieforberedende utdanningsprogram Valg av fag i utdanningsprogram for musikk, dans og drama. Tre programfag kan du velge selv, ett på Vg1, ett på Vg2 og ett på Vg3. De valgfrie programfagene kan være videre spesialisering innen dans, drama eller musikk og/eller fag fra et annet programområde i studieforberedende utdanningsprogram (for eksempel realfag eller fremmedspråk)

Musikk, dans og drama Vg1 - Udi

 1. Læreplaner for fag i utdanningsprogram for musikk, dans og drama Gå til hovedinnhold Fra og med skoleåret 2020-2021 innføres nye utdanningsprogram, programområder og læreplaner i videregående opplæring
 2. Musikk, dans og drama . Musikk, dans og drama passer for deg som vil ha generell studiekompetanse og samtidig har en spesiell interesse for musikk, dans eller dramafag. Musikk, dans og drama er et studieforberedende programområde, så du som velger musikk, dans og drama må like å arbeide med tradisjonelle skolefag
 3. Inntak til musikk, dans og drama skjer på grunnlag av poengsummen fra vitnemålet på ungdomsskolen. Det er mulig å få ytterligere et antall poeng gjennom en frivillig opptaksprøve som Skien vgs. arrangerer hver vår. Hvor gode karakterer du må ha for å komme inn er det umulig å svare på fordi det kommer an på hvor mange elever som søker
 4. Musikk, dans, drama 5t Lytting 2t Musikk 5t Vi kommer tilbake med mer info når endelig læreplan er klar fra UDIR. Samlet uketimetall 35t. Andre år. Vg2 Musikk. På Vg2 fortsetter musikkelevene med fellesfag og felles programfag. Fag- og timefordelingen på Vg2: Fellesfag Norsk 4
 5. Læreplan for utdnningsvalg musikk, dans og drama Kursbeskrivelse. Vi tilbyr en innføring i fag og emner innen programområdet musikk, dans og drama. Kurset har hovedvekt på praktisk arbeid med kompetansemål hentet fra programfagene i musikk, dans og drama på vg1
 6. Med dans, drama eller musikk får du et godt grunnlag for å gjennomføre slike opptaksprøver. Realfagskrav: Noen studier krever at du har visse realfag. Eksempler på slike studier er ingeniør-, realfags- og medisinske studier. Du finner opptakskravene til høyskole- og universitetsstudier på samordnaopptak.no

Læreplan i scenisk dans - programfag i utdanningsprogram

Læreplan i musikk, dans og drama. Læreplan i bevegelse. Læreplan i lytting. Læreplan i danseteknikker. Læreplan i musikk. Læreplan i teaterensemble. Læreplan i samisk musikk og scene / Sámi musihkka ja lávdi - oahppoplána. Sist lagret: Avsender. Utdanningsdirektoratet og Sametinget. Frist for uttalelse Læreplan i samisk historie og samfunn - programfag (Læreplankode: SHS1-02) Utdanningsprogram: Musikk, dans og drama . Læreplan i samisk musikk og scene -valgfritt programfag (Læreplankode: MUS9-01) Utdanningsprogram: Kunst, design og arkitektur. Utdanningsprogram: Studiespesialisering. Programområde: Formgivingsfa Læreplan dans vg1. Læreplaner Vg1 Felles programfag. Læreplan i musikk, dans og drama - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama; Fellesfag. Læreplan i engels Gjeldende læreplan Læreplan i felles programfag i Vg1 helse- og oppvekstfag (HSF1-02) Gjelder fra: 01.08.2018 Gjelden Langhaugen er ein skule med godt og inkluderande miljø, flinke lærarar og stor aktivitet. Kombinasjonen av studiespesialisering og musikk og dans gir Langhaugen et særpreg utanom det vanlege. Velkomen Innspillsrunde pulje 1 Musikk, dans og drama. Etter at du har svart på spørsmålene, kan du svare på neste læreplan før du trykker på lagre og send inn. Ønsker du å se hele skissa i pdf-format, finner du fila nederst på sida, under spørsmålene. Les høringsdokumentene

Videregående skole med musikk, dans og drama - med profesjonelle mentorer. På CREATE kan du velge mellom musikk, dans og drama. Vi introduserer vårt eget fag kulturentreprenørskap i tillegg til at vi jobber med vanlige fag slik at du får generell studiekompetanse Utdanningsprogram: Musikk, dans og drama Læreplan i samisk musikk og scene - valgfritt programfag Fastsett som forskrift av Sametinget med heimel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa (opplæringslova) § 6-4 andre ledd Læreplan i IKT-servicefaget Vg3 / opplæring i bedrift. Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) kan bidra til konkurransedyktig og rasjonell ressursutnyttelse i private og offentlige virksomheter. IKT-servicefaget skal legge grunnlag for yrkesutøvelse innen drift, bruker- og driftsstøtte, sikkerhet og forbedring av IKT-tjenester Læreplan i musikk, dans og drama - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama Scroll ned for å se ordene i en tabell. Klikk på et ord for å se hvilke andre læreplaner som også bruker det ordet. Oversikt over alle ord og hvor hyppig de forekommer i læreplanen Totalt antall ord: 73 . Ord Frekvens Læreplan i scenisk dans - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for dans Scroll ned for å se ordene i en tabell. Klikk på et ord for å se hvilke andre læreplaner som også bruker det ordet. Oversikt over alle ord og hvor hyppig de forekommer i læreplane

For dans gjelder det å fremføre en dans, for musikk å fremføre et musikkstykke - og for drama å fremføre oppgaven som ligger på under dokumenter. Introduser deg selv i starten av videoen. Video for søkere til dans eller drama sendes: endre.volden@mrfylke.no. Video for søkere til musikk sendes: grethe.kielland@alesund.kommune.n 5 t felles programfag: Musikk, dans, drama - 2 t dans, 2 t drama og 1 t kor/stemmebruk - Faget musikk, dans og drama skal utvikle evnen til å sanse, oppleve, lære og skape og det skal synliggjøre kunstartens egenart og bidra til at den enkelte kan oppdage og reflektere over fellestrekkene ved dem. Faget skal utvikle estetisk kompetanse hos elevene

Ironisk reklamefilm laget av dans/drama-klasse på Skien VGS. Skip navigation Reklame - Musikk Dans Drama Sander Edin. Loading Musikk, dans og drama reklamefilm - Duration:. Utdanningsprogram for musikk, dans og drama består av tre separate programområder: Musikk, dans og drama. Skien videregående skole tilbyr alle tre programområdene. I tillegg til musikk-, dans- og dramafag undervises det i fellesfag slik at elevene får generell studiekompetanse når de er ferdig med dette utdanningsprogrammet.Skien vgs har plass til om lag 180 elever på MDD Musikk, dans og drama; Musikk, dans og drama er et allmenndannende programfag der den enkelte skal utvikle evne til å sanse, oppleve, lære og skape. Programfaget skal gi en grunnleggende innføring i musikk, dans og drama med hovedvekt på det utøvende og skapende Læreplan i grunntrening i dans - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for dans Scroll ned for å se ordene i en tabell. Klikk på et ord for å se hvilke andre læreplaner som også bruker det ordet. Oversikt over alle ord og hvor hyppig de forekommer i læreplane

Musikk, dans og drama - Videregående skol

Musikk, dans og drama. Er du interessert i musikk, dans og/eller drama, samtidig som du vil ha generell studiekompetanse? Steinar Løvli. Programområdet gir deg mulighet til å dyrke din interesse for musikk eller drama. Dette kan være en motiverende måte å få generell studiekompetanse på! Skolen tilbyr fordypning innen drama; musikk; Musikk, dans og drama gir: mulighet til å øve opp ditt talent innenfor musikk eller drama/teater. mulighet til å være kreativ hver dag. samarbeid og samspill med andre. musikk- og dramafagene har spesielt fokus på utvikling av kommunikasjon, kreativitet, kritisk tenking og evne til samarbeid › Musikk, dans og drama › Teater- og filmutdanninger (6152) Listen kan inneholde feil dersom utdanninger mangler NUS-koder. Hvis du oppdager feil, er det fint om du gir oss beskjed på redaksjonen [at] utdanning [dot] no

Vg1 Musikk, dans og drama utdanning

 1. Musikk, dans og drama. Liker du å spille teater? Er du glad i å spille og synge? Synes du det er gøy å opptre for andre? Er du interessert i å lære mer om drama eller musikk? Da er kanskje programområdene musikk - dans - drama noe for deg! Når du søker, velger du selv den fordypningen du er mest interessert i
 2. Læreplan i musikk - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for musikk Scroll ned for å se ordene i en tabell. Klikk på et ord for å se hvilke andre læreplaner som også bruker det ordet. Oversikt over alle ord og hvor hyppig de forekommer i læreplane
 3. Utdanningsprogrammet Musikk, dans og drama er et kreativt og estetisk tilbud. På Greveskogen kan elevene velge fordypning innen musikk eller drama. Fordypning skjer allerede fra første årstrinn. Greveskogens dramalinje er Vestfolds eneste tilbud til elever som ønsker fordypning innenfor dramafag

Fra mandag 11. mai åpner alle skolene igjen. Vi starter opp med VG3 på mandag og så følger VG2 og VG1 Studiespesialisering og Musikk Dans og Drama de kommende dagene. Innenfor programområdet Service og samferdsel, vil VG1 og VG2 gå annenhver dag 5 t felles programfag: Musikk, dans, drama, 2 t. dans, 2 t. drama og 1 time kor/stemmebruk - Faget musikk, dans og drama skal utvikle evnen til å sanse, oppleve, lære og skape og det skal synliggjøre kunstartens egenart og bidra til at den enkelte kan oppdage og reflektere over fellestrekkene ved dem. Faget skal utvikle estetisk kompetanse hos elevene Musikk, dans og drama (MDD) er et utdanningsprogram i videregående skole.Programmet er treårig (Vg1, Vg2 og Vg3).Programmet fører fram til generell studiekompetanse som trengs for å søke på høyskoler og universitet.Utdanningsprogrammet er delt i de tre programområdene musikk, dans og drama.De fleste skoler vil gjerne spesialisere seg på et eller flere av programområdene

Læreplan for musikk, dans og drama Videregående

Læreplan i drama og samfunn - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama, programområde for drama Scroll ned for å se ordene i en tabell. Klikk på et ord for å se hvilke andre læreplaner som også bruker det ordet. Oversikt over alle ord og hvor hyppig de forekommer i læreplane Oversikt over ansatte innen musikk/dans/drama ved fagseksjonen for kunstfagene, kroppsøving og idrett ved Institutt for lærerutdanning, NTNU MDD - 1.klasse Vågen VGS. This feature is not available right now. Please try again later

Musikk, dans og drama - Store norske leksiko

I studieretningene for allmenne, økonomiske og administrative fag, musikk, dans og drama og idrettsfag 412 årstimer over 3 år (gjennomsnittlig uketimetall 3-4-4). Det er kravet til generell studiekompetanse. Modul 1 og modul 2 utgjør det felles grunnlaget som alle elever i videregående opplæring skal ha i finsk Eksamen eller prøve som ikke er basert på rammeplan for faglærerutdanning for musikk, dans og drama kan gi grunnlag for fritak, jf. § 3-5 i universitets- og høyskoleloven. Utdanning som skal gi grunnlag for fritak, må i hovedtrekk samsvare med rammeplanen for tilsvarende studieenhet. Del paragra Reklamefilm for Musikk, dans og drama på Bjørnholt Skole 2010-2011 Musikk dans drama Reklamefilm Elise sætra. Loading... Unsubscribe from Elise sætra? Rud vgs: Musikk, dans og drama - Duration: 6:22. Rud videregående skole 2,892 views Utdanningsprogram for musikk, dans og drama består av tre programområder: musikk, dans og drama. Heimdal videregående skole tilbyr opplæring i programområdet musikk. Læreplaner på Vg1 Felles programfag Læreplan i musikk, dans og drama - programfag i utdanningsprogram for musikk, dans, drama Valgfrie programfa

I MUSIKK, DANS OG DRAMA Fastsatt 01.07.99 av felles mål og intensjonar kjem spesielt fram i den felles generelle delen av læreplan for grunnskole, vidaregåande opplæring og vaksenopplæring. Ein stor del av barn, unge og vaksne deltek i frivillig opplæring av ulike typar Musikk, dans, drama har både teoretiske og utøvande fag, stimulerer heile menneske og utviklar fantasi og kreativitet. Programmet fremmar disiplin, samarbeidsevne og ansvarsføling både for enkeltpersonens og fellesskapets utvikling. Programfaga førebur for høgare utdanning innan musikk og dans Dans er bevegelse for bevegelsens skyld, gjerne utført rytmisk, eventuelt til musikk, da gjerne kalt dansemusikk. Former for dans finnes i alle kulturer, og det påstås gjerne at dans har vært del av de tidligste menneskesamfunn. Men dans og bevegelse er flyktig og har derfor ikke etterlatt seg identifiserbare fysiske spor. Derfor er det ikke mulig å si nøyaktig når dans ble del av.

Musikk, dans og drama. Program for musikk. Inntaksprøve til musikk. Fagtilbud. Informasjon om fagvalg skoleåret 2020/21. Musikk fagvalgsinformasjon skoleåret 2020/21. Om fagtilbudet. Fagblokken. Ungdomsbedrifter på Foss. Informasjon fra foreldremøtet om fagvalg innen musikk og studiespesialisering. Spesielle tilbud. Forsert løp. Informasjonsbrosjyre om Musikk, dans og drama. Noen gode grunner til å velge Musikk, dans og drama. Du får fordype deg i musikkfag og instrumentopplæring; Du kan velge å satse på å videreutdanne deg i musikk, eller bare ha musikk som hobby; Skolen har det største miljøet for musikk i videregående skole i Vestfold; Avdelingen ble. Promo-video for Musikk Dans og Dramalinja ved Olav Duun vgs i Namsos. Dans Drama Musikk Studiekompetanse, vg1, vg2, vg3 - Duration: 3:41. Harald Rønning 816 views. 3:41

Musikk, dans og drama Videregående opplæring - vilbli

 1. Musikk, dans, drama; Dans. Publisert: 2.7.2015 Endret: 24.2.2020. Foto: Peter D. Hypher Jeg har aldri elsket å danse så mye som jeg gjør nå, når jeg går på danselinja. Lærerne er en perfekt blanding mellom strenge og inspirerende. Agnes, ele
 2. Mens musikk, dans og drama krever toppkarakterer, raser kravet om å komme inn på oljestudier. Det kreves opp mot 48 poeng for å komme inn på musikk, dans og drama
 3. Her finner du alt av informasjon om utdanning innen MUSIKK, DANS OG DRAMA (vgs-1).Studiet går under: Estetiske fag, kunst- og musikkfag.Det er 56 registrert skoler som tilbyr studiet, fordelt på 48 studiesteder. Det er registrert 10 relaterte studier, og det finnes 4 relaterte yrker til utdanningen MUSIKK, DANS OG DRAMA (vgs-1)
 4. Musikk, dans og drama. For deg som vil bruke dine kreative evner, samtidig som du får studiekompetanse. Du som velger musikk, dans og drama bør i utgangspunktet ha evner, anlegg, erfaring og ferdigheter i det programområdet du ønsker å fordype deg i. Gjennom våre spennende prosjekter får du trent din utholdenhet og samarbeidsevne
 5. LÆREPLAN I VALGFAGET SAL OG SCENE Fastsatt som forskrift av Kunnskapsdepartementet 6. juni 2012. produksjoner kan arbeidet omfatte alle former for lyd og musikk i samspill med ulike visuelle framstillinger som film, produksjoner kan omfatte musikk, dans, drama, bilde og fortellinger som bærende elementer. Arbeid med lyd, lys, regi.

Læreplaner for fag i utdanningsprogram for musikk, dans og

Musikk, dans, drama - 5 timer i uka I dette faget synger du i kor og får undervisning i dans og drama. Lytting - 2 timer i uka. Her lærer du musikkens elementer og trener på å lytte til musikk. Musikk - 5 timer i uka. Her får du en time på hovedinstrumentet ditt i uka og en halv time hver i to biinstrumenter Ny læreplan Helsefagarbeider Les mer om ny læreplan og nye temaer i Ressursbanken til God helse. God helse-serien har kommet i ny utgave i 2017 etter nye læreplaner: 4 bøker, 4 Smartbøker, Ressursbank Musikk, dans og drama. Sist oppdatert 16.04.2020. Er du spesielt flink, motivert eller talentfull? Ser du til og med for deg en karriere, eller vil du fordype deg innen musikk, dans eller drama og samtidig få generell studiekompetanse Musikk, dans og drama; Medier og kommunikasjon (2018-2021) Idrettsfag; Yrkesfaglige utdanningsprogram Yrkesfaglige utdanningsprogram Bygg- og anleggsteknikk; Design og håndverk 2019-2021; Elektrofag; Helse- og oppvekstfag; IKT og medieproduksjon (nytt fra skoleåret 2020-2021) Salg. Musikk, dans, drama. Produkter. Velg trinn Trykte læremidler. Musikk, dans, drama Med takt og tone 2 Hører du? -1 Tramp i klaveret Kontakt oss. Gyldendal Undervisning Organisasjonsnummer: 946 163 899. Besøksadresse: Sehesteds gate 4 0164 Oslo. Postadresse: Postboks 6860 St. Olavs plass 0130 OSLO.

Musikk, dans, drama er det offisielle navnet på dette utdanningsprogrammet, som gjerne omtales som musikklinja. Studieprogrammet er tre-årig, der det første året er likt for alle. Fra andre året velger man mellom musikk (Sortland), dans (Bodø) eller drama (Mo i Rana) Musikk er et verdensspråk med sine variasjoner innenfor sin kultur. Gjennom musikk greier vi å møte de ulike kulturene i et rom med felles glede og forståelse for at dette kan alle ta del i. Det å ha et felles språk som gir barn en følelse av å være like, mestre likt og ha en positiv opplevelse i et fellesskap, er viktig for barnet

Video: Musikk, dans og drama Alta vgs - Alta videregående skol

Drama - Skien videregående skol

Drama, kortversjon av dramatikk (= dramatisk diktning, skuespilldiktning), er en særskilt form for litterær fiksjon representert i framføring (skuespill, spill stilt til skue). Begrepet kommer fra det greske ordet δρᾶμα, drama, i betydningen «handling», som igjen er avledet fra δράω, draō, «å gjøre», «å handle» (eller «å forestille seg») Her finner du alt av informasjon om utdanning innen MUSIKK, DANS OG DRAMA (vgs-1).Studiet går under: Estetiske fag, kunst- og musikkfag.Det er 52 registrert skoler som tilbyr studiet, fordelt på 45 studiesteder. Det er registrert 10 relaterte studier, og det finnes 4 relaterte yrker til utdanningen MUSIKK, DANS OG DRAMA (vgs-1) Musikk/Dans/Drama. Elevene får tilbud om ferdighetsprøve på den skolen som de har ført opp som sitt første ønske. Ferdighetsprøvene til Vg1 for skoleåret 2020/2021 blir noe endret på grunn av Koronasituasjonen. Vi vet ikke pr. i dag hvordan situasjonen vil være i mai måned med hensyn til stengte skoler eller ikke

Musikk, dans og drama - Trøndelag fylkeskommun

Læreplan for utdnningsvalg musikk, dans og drama - Alta

 1. Musikk, dans, drama på Firda vgs was live. June 12, 2019 · 159 Views. Related Videos. 1:01. I dag har vi vist en liten smakebit på landsbylørdag i sentrum En knapp uke til premiere! Løp og kjøp billetter nå! Musikk, dans, drama på Firda vgs. 2.1K views · February 9. 0:43
 2. See more of Musikk, dans, drama på Firda vgs on Facebook. Log In. Forgot account? or. Create New Account. Not Now. Musikk, dans, drama på Firda vgs was live. June 13, 2019 · 771 Views. Related Videos. Musikk, dans, drama på Firda vgs
 3. Musikk dans og drama. Ansatte i avdelingen Musikk dans og drama Navn Tittel Telefon Mobil E-post Andersson, Martin Bengt: Lærer * 75 65 05 79: Andreasson, Karin: Lektor m/tilleggsutd: 75 65 14 49: 917 44 406.
 4. Utdanningsprogrammet for musikk, dans og drama gir deg mulighet til å videreutvikle deg innenfor ditt kunstneriske interesseområde. Du får i tillegg mulighet til å søke på ulike studier ved høgskoler og universiteter etter videregående skole
 5. Musikk, dans, drama på Firda vgs. 153 views · June 12. Related Pages See All. SOFIA_official. 667 Followers · Musician. Lauget kaffi & kultur. 2,162 Followers · Coffee Shop. Pederhuset. 1,312 Followers · Cultural Center. Daiva sin butikk. 841 Followers · Cafe. Vebjørn Leite Olsen
 6. Musikk, dans, drama; Musikk. Publisert: 2.7.2015 Endret: 24.3.2020. Foto: Håvard Tryti «Det som jeg synes er bra med musikk på Munch, er at jeg blir kjent med nye folk som har akkurat de samme interessene som meg. Jeg får fordype meg i både instrumentet og teori i skoletida

Musikk, dans og drama - Trøndela

 1. Vi roer ned og lytter til god musikk. Barna holder hverandre i hendene i en sirkel, og vi synger sangen «Ikke mere musikk» eller en annen fast avslutningssang. Barna legger seg på gulvet på ryggen med hodet på puta og lukker øynene. Den voksne setter på en god CD med rolig musikk. Man kan slukke lyset i rommet
 2. På musikk, dans, drama får du utvikle dine musikalske interesser og evner samtidig som du får generell studiekompetanse. Du får undervisning på hovedinstrument, bi-instrument og andre praktiske og teoretiske musikkfag, parallelt med fellesfagene.Gjennom vårt samarbeid med kulturskolen kan vi tilby undervisning på de fleste instrumenter
 3. Oversikt over krav til fag og timefordeling i Musikk- Dans og Drama finner du i gjeldende rundskriv fra Udir.. Læreplan. Det er læreplan i faget som er lærestoff til eksamen. Du må selv skaffe deg nødvendig litteratur/lærebøker
 4. Musikk, dans, drama; Musikk - ferdighetsprøve. Publisert: 9.2.2018 Endret: 27.2.2020. Foto: Håvard Tryti. Hvis du ønsker å gå på musikklinja, må du sette musikk som førstevalg, ellers blir du ikke innkalt til ferdighetsprøven. Halvparten av elevene blir tatt inn på grunnlag av bare karakterer
 5. Musikk, dans og drama . Se kompetansemål × Kompetansemål og tema . Utdanning og yrker. beskrive de yrkesfaglige og studieforberedende utdanningsprogrammene i hovedtrekk. gi eksempler på noen yrker de ulike utdanningsprogrammene kan føre til
 6. En læreplan for steinerskolene 2014: Oversikt - steinerpedagogisk idé og Arve. (1987). Eurytmi og det fargede scenerommet: Musikk, dans, drama og scenografi ved begynnelsen av det 20. århundre. Steinerskolen(4). Mathisen, Arve. (1986). Bilde- rytme - rim: Fra språkopplevelse til språkforståelse, eksempler fra poetikkundervisningen.

Innspillsrunde - utdanningsprogram for musikk, dans og drama

Utdanningsvalg 10IT-linje - Skien videregående skole

Samiske læreplaner i programfag for videregående opplærin

Dokumentet Forskrift til rammeplan for faglærerutdanning i musikk, dans og drama fra 13.des.2005 er opphevet, og er kun tilgjengelig i Lovdata PRO.. Følgende dokumenter kan være det du ser etter - merk at enkelte av dem kan være tilgjengelig kun i Lovdata PRO: Opphevede sentrale forskrifter: Forskrift til rammeplan for faglærerutdanning i musikk, dans og drama (FOR-2005-12-13-1450 Musikk, dans og drama er kreative, morsomme og lystbetonte arbeidsmetoder som innbyr til kreative prosesser. Forskning viser at: · Vi stimulerer sansene i kreativitet og forsterker mentale prosesser · Det stimulerer hukommelsen · Man blir mer kreativ i problemløsingen, se ting på forskjellige måte

Læreplan dans vg1 — gå ned i vekt fort uten å sulte de

Kvifor musikk, dans og drama? Hos oss får du både kunstnariske og menneskelege erfaringar som ein ikkje kan lære gjennom bøker. Du får ta del i gleda, leiken og den kreative spontaniteten i eit spennande miljø med stor aktivitet Musikk, dans og drama. Bodø videregående skole tilbyr programområder for musikk og dans, og er kjent for et høyt faglig nivå gjennom 27 år. Samarbeid mellom musikkelever og danseelever på tvers av klassetrinnene gir et kreativt og godt miljø Då får generell studiekompetanse ved å fullføre og bestå alle fag på utdanningsprogrammet Musikk,- dans- og drama. Du går like mange år på skoel for å oppnå komeptansen din (3 år), men du har lengre skoledager (35 timer pr. uke) enn de elevene som går på utdanningsprogrammet Studiespesialisering (30 timer pr. uke) HEGGEN VIDEREGÅENDE SKOLE - MUSIKK, DANS OG DRAMA. Finn drømmejobben gjennom KarriereStart.no - startsiden for jobb og karriere. Valg av skole, studie og yrke. Studier 3.929 studier Skoler 2.886 skoler Yrkesguide 716 yrker Kurs 351 kurs Norge 242 studiesteder Utlandet 82 studietibud Magasinet Artikler og tip Les mer om ferdighetsprøvene på musikk, dans og drama hos Vilbli.no. Foto: Peter Hypher . Nytt fra Osloskolen Sommerskolens alternative tilbud sommeren 2020 2.6.2020 Låne skolelokaler neste skoleår? 27.5.2020 Ordføreren hilser vårens nye fagarbeidere og svenner.

Langhaugen vgs - Hordalan

I bevegelse lærer du treningsmetoder for å bruke kroppen i et kreativt og uttrykksrettet arbeid mens utforsking og samhandling omfatter forholdet mellom bevegelse, dans, teater og musikk i skapende arbeid. Drama vg2 og vg Det er helt riktig som du sier at du fordyper deg i enten musikk, dans eller drama, alt etter hvilken linje du søker deg inn på. På VG1 har du likevel et eget dramafag, og et eget dansefag. I tillegg må du ha pianotimer i VG1 og VG2, sangtimer i VG1, og besifring i VG2 (der du lærer å spille akkorder på et instrument, f.eks. gitar eller piano) Musikk, dans og drama / Dans; Programområde for dans. Å gå på danselinjen. På Danselinjen får du opplæring i både praktisk utøvende og teoretiske dansefag. Vi fokuserer på utøvelse av dans, danseteknikk, formidling, det skapende og det reflekterende Musikk, dans, drama på Firda vgs, Sandane. 1,4k likar. GREASE er musikalen for skuleåret 19/20. Vi har premiere fredag 14.februar. Meir informasjon kjem

Innspillsrunde pulje 1 Musikk, dans og drama - Udi

• Musikk, dans og drama (14 læreplaner) • Kunst, design og arkitektur (5 læreplaner) • Studiespesialisering - Realfag: 7 læreplaner - Språk, samfunnsfag og økonomi : 13 læreplaner. Innspillsrunden for læreplanskisser for disse fagene hadde frist 14. april. Fagfornyelsen - hva skjer i neste fase LÆREPLAN I SAMFUNNSFAG SAMISK - Udir.no . READ. Individ, samfunn og kultur. Hovedområdet omfatter sosialisering, personlig økonomi, flerkulturelle samfunn, religionens rolle i. kulturen, samlivsformer og kriminalitet. Det handler også om urfolk, etniske og nasjonale minoriteter, hvordan.

Gitar | Stavanger kulturskole
 • Marknadslön hovmästare.
 • Overmalbar tapet.
 • Iphone 8 pippin.
 • Topptur hordaland bok.
 • Höhlenmalerei steinzeit unterricht.
 • Blodtrykksmedisin som ikke gir vektøkning.
 • Smaragd båt.
 • Don plevier telefoonnummer.
 • Beg polaris atv.
 • Languren nepal.
 • Pokemon go bonbons gen 3.
 • Grand hotel sky bar.
 • Kosten traueranzeige freie presse.
 • Genredigering bioteknologirådet.
 • Seeb age.
 • Office365 premium.
 • Ukepenger app dnb.
 • Dnb finansieringsbevis bil.
 • Sao paulo klima.
 • Huldresølv lysning.
 • Misha collins supernatural.
 • Funkishus kjøkken.
 • Kathedrale sevilla.
 • Glansbilder bokhandel.
 • Dell xps 15 review 2017.
 • Vr bank grafenau immobilien.
 • Pumped up kicks school shooter.
 • Kreft støtte.
 • Smart casual jeans erlaubt.
 • One piece sushi hamar meny.
 • Ford tractor history.
 • Schneeglöckchen versand.
 • Nordvik & partners majorstuen.
 • I have a dream main message.
 • Fakta om kim jong un.
 • Varmrøkt laks tilbehør.
 • Npt 1 1 4.
 • Forbes richest celebrities 2018.
 • Topptur fra strandafjellet.
 • Leonberger in not.
 • Fornebu flyplass bilder.